2cssSelemonas Paltanavičius, Kęstutis Kasparavičius

SAVAITĖ SU KNYGA

2c klasės mokiniai aktyviai dalyvavo akcijoje „Skaito visa Raseinių Viktoro Petkaus bendruomenė“ ir paminėjo dieną, skirtą Spaudos atgavimui, kalbai ir knygai.

 

Mokiniai rinkosi skaityti įvairias knygas, jas skaitė skirtingose mokyklos vietose: klasėje, koridoriuje, stadione ar savarankiškai pasirinkę jiems patinkančią vietą. Smagu atrasti ir sužinoti daug įdomių dalykų, bet dar smagiau, kai gali parašyti pačiam knygos autoriui!

Vaikai rašė žinutes ir laiškus, mokėsi dalintis mintimis apie perskaitytas knygas bei kūrybingai kėlė idėjas problemų sprendimui. Ugdėsi kūrimo gebėjimus rašydami įvairius kūrybinius darbus, argumentuotai reikšdami savo požiūrį į kalbamus dalykus, pagrįsdami asmenine patirtimi, grožiniais tekstais. Ateityje mokiniams planuojama veikla „Aklas pasimatymas su knyga“.

 

   Klasės mokytoja Odeta Bielskytė