Renginio tikslasapdovanoti 2012-2013 m. m. rajone vykusių dalykų olimpiadų ir konkursų nugalėtojus bei juos parengusius mokytojus.

Dalyviai: 2012-2013 m. m. dalykų olimpiadų ir konkursų nugalėtojai, ugdymo įstaigų vadovai, mokytojai, tėveliai.


 2013 m. gegužės 10 d., penktadienį, 11.30 val.

Raseinių rajono kultūros centre (Vytauto Didžiojo g. 10)

10.30-11.30

Renginio dalyvių registracija

10.30-11.00

Lietuvos mokinių dailės olimpiados „Būti savimi, išlikti ir augti“ rajono etapo dalyvių darbų parodos atidarymas

11.00-11.30

Performansas „Kelias į sėkmę“

11.30-11.45

Renginio atidarymas

11.45-11.55

Raseinių rajono mokinių renginio „Kaip nubrėžti trajektoriją nuo žinių iki sėkmės“ atributikos konkurso prizininkų apdovanojimai

11.55-13.30

2012-2013 m. m. Lietuvos mokinių dalykų olimpiadų ir konkursų respublikos etapo nugalėtojų bei juos parengusių mokytojų apdovanojimas Raseinių rajono savivaldybės Mero padėkomis ir dovanomis

Raseinių rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir socialinių reikalų departamento Švietimo, kultūros ir ugdymo skyriaus apdovanojimai ir padėkos mokiniams, 2012-2013 m. m. užėmusiems prizines vietas kelių olimpiadų ir konkursų rajono etapuose

2012-2013 m. m. Lietuvos mokinių dalykų olimpiadų ir konkursų rajono etapo nugalėtojų apdovanojimai Raseinių rajono švietimo centro direktoriaus diplomais

13.30-13.45

Muzikinis sveikinimas

13.45-14.00

Renginio pabaiga

Renginio globėja – Raseinių rajono savivaldybė

Renginio organizatoriai:

Raseinių rajono švietimo centras

Raseinių rajono kultūros centras

Raseinių meno mokyklos mokomasis teatras „Svajoklis“

Gitana Jukilaitienė, Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos, Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos dailės mokytoja metodininkė