Gegužės 8 d. mokykloje vyko 5-10 kl. mokinių tėvelių susitikimai su klasių vadovais ir dalykų mokytojais. Mokiniai tėvų dienos „Mokykla ir šeima“ dalyvius pasveikino šokiais, dainomis ir  suruošė rankdarbių parodėlę. „Visa ko pradžia, man atrodo, yra ten, toli vaikystėje, kur žmogus pirmą kartą supranta, kad pasaulyje jis gyvena ne vienas, kad jo rankos ir širdis privalo ką nors pridengti nuo skausmo, prievartos, melo, kad jis privalo būti žmogumi. Tai aukščiausia ir sunkiausia pareiga“. Tokiais poeto Justino Marcinkevičiaus žodžiais  mokytoja Vilija kreipėsi į susirinkusiuosius su viltimi, kad bendradarbiavimas sustiprins mokyklos bendruomenės narių siekius ugdant kūrybišką, smalsų, aktyvų bei pareigingą vaiką.