pug2Gimtadienių būna įvairių ir kiekvienas juos mėgsta švęsti. Progimnazijos gimtadienis įdomus tuo, kad jį mini visi mokiniai, mokytojai, mokyklos darbuotojai, žodžiu, dovanų mūsų senoji mokyklėlė gavo išties daug. Kuo mokykla buvo nustebinta savo 103-iojo gimtadienio proga?

  Mokiniai prisiminė progimnazijos istoriją, organizavo viktoriną, per dorinio ugdymo (etikos) pamokas dalyvavo progimnazijos muziejaus edukacijose, per kalbų pamokas rašė linkėjimus, sveikinimus, klasių valandėlių metu dirbo kūrybinius darbus: kūrė mokyklos himną, piešė Svajonių ar Ateities mokyklą, darė klasės portretą ,,Mano progimnazijai–103!“ Netgi pertraukų metu mokiniai dalyvavo iššūkyje „103 žingsneliai“, o per fizinio ugdymo pamokas pradėjo taškų į krepšį metimo turnyrą.

    Sausio 10-ąją mūsų progimnazija pasipuošė kūrybiniais ugdytinių darbais. ,,Mokyklos gimtadienis buvo įdomus ir prasmingas! – džiūgavo mokiniai, paklausti apie šventę.

Jaunieji žurnalistai