europos kalbudiena Rugsėjo 20-24 dienomis Raseinių Viktoro Petkaus progimnazijoje vyko Europos kalbų savaitė. Planavom veiklas, kurios padėtų geriau pažinti Europos žemyną, jo šalis, miestus, kalbas. Mokiniai prisiminė jau girdėtus ir išgirdo naujų faktų apie Europos Sąjungą.

         Užsienio kalbų mokytojai J. Sokienė, O. Uselienė, A. Krasauskienė, V. Globienė, T. Gužauskas, A. Rumševičienė mokiniams organizavo įvairius mini projektus, rengė viktorinas, kartu su vaikais žaidė žaidimus, tyrinėjo, fiksavo svarbesnius faktus apie kalbas. Per pamokas mokiniai rinkosi labiausiai jiems patikusias veiklas, klausimus ir sudarė kryžiažodžius.

         Tą savaitę labiau pajutome, kad Europa – mūsų namai, o namų aplinkoje gerai jaučiamės tada, kai gerai žinome visas kerteles, pažįstame aplinką.

        Mokytoja A. Rumševičienė