4Birželio 18-23 d. dieninės vasaros stovyklos ,,Pažinkime gimtąjį kraštą“ 15 pirmokėlių susirinko į būrį ,,Gamtukai“ ir pradėjo savo tiriamąją veiklą. Aplankytas Prabaudos pušynas, ištyrinėti ten augantys medžiai. Užlipta į Kaukuro piliakalnį padubysyje. Pabūta Raseinių krašto istorijos muziejuje, Maironio parke. Nemažai jėgų pareikalavo kopimas į Seredžiaus, Veliuonos piliakalnius, Raudonės ir Panemunės pilių bokštus. Domėjomės mus supančia gamta, mokėmės pasirūpinti savimi ir draugais, ugdėme ištvermę. Esam labai dėkingi mokyklos direktoriui, kad rado lėšų ir apmokėjo kelionių išlaidas. Linkime visiems gerų vasaros atostogų!

Mokytoja Vida Petrauskienė