2  Tolerancijos diena daugelyje demokratinių valstybių minima nuo 1995 m., kai UNESCO lapkričio 16-ąją paskelbė Tarptautine Tolerancijos diena. Lietuvoje ši diena minima nuo 2003 m. Galime pasidžiaugti, kad mūsų mokykla Tarptautinės Tolerancijos dienos paminėjime dalyvauja jau daugiau kaip 10 metų. Ir šiuo sudėtingu laikotarpiu, kai ugdymasis vyksta nuotoliniu ar mišriuoju būdu, ši svarbi diena nebuvo pamiršta. Kiekvienais metais Tolerancijos dienos paminėjimui yra paskelbiamas koks nors simbolis. Turbūt dar daug kas prisimena, kai praėjusiais metais kūrėme Tolerancijos švyturius, dar anksčiau - Tolerancijos paukščius, rankas, gėles, laivus, skėčius, knygas ir t.t. 2020 metų Tolerancijos dienos idėja – Tolerancijos dėlionė.

Dėlionės tema reiškia nedideles detales, kurias sujungus į vieną visumą, gauname piešinį ar paveikslą tam tikra tema. Šių metų temą padiktavo išgirsta mintis, jog mūsų visuomenė – kaip dėlionė, sudaryta iš skirtingų gabalėlių, kurias sujungus gauname visos visuomenės paveikslą. Visuomenę sudaro skirtingi žmonės pagal amžių, lytį, socialinę padėtį, išsilavinimą, pažiūras, pomėgius, gyvenimo būdą ir t.t. Mūsų mokyklos mokiniai su džiaugsmu įsijungė į Tolerancijos dėlionės kūrimą. Smagu, kad turime ir galime pamatyti daug įvairiausių sukurtų dėlionių, kurios reiškia, kad mes suprantame Tolerancijos svarbą, reikalingumą ir stengiamės patys būti vis labiau tolerantiškesni vieni kitiems.
        Dorinio ugdymo (etikos) mokytoja metodininkė Vilija Paškauskienė