Vadovaujantis  Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu ,,Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ ir vėlesniais sprendimais, ugdymas Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinėje mokykloje organizuojamas taip:

           Priešmokyklinis ugdymas nuo 2020 m. lapkričio 9 d. vykdomas mokykloje kasdieniu (kontaktiniu būdu) pagal Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios  situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimą ir vėlesnius pakeitimus „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“.

          Pradinis ugdymas (ugdymas 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 3c, 4a, 4b, 4c klasių mokiniams) nuo 2020 m. lapkričio 9 d. vykdomas mokykloje kasdieniu (kontaktiniu būdu) pagal Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios  situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimą ir vėlesnius pakeitimus „Dėl pradinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“.

          Pagrindinis ugdymas ( ugdymas 5a, 5b, 5c, 6a, 6b, 6c, 7a, 7b, 7c, 8a, 8b, 8c, 10a klasių mokiniams) nuo 2020 m. gruodžio 7 d. iki gruodžio 22 d. vykdomas  nuotoliniu būdu.

     
 Mokyklos administracija