kk projekto logo

„Kokybės krepšelis“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001

Projektas „KOKYBĖS KREPŠELIS“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Projekto tikslas – pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus, įgyvendinant pokyčius savivaldybėse ir mokyklose.

 


 

Ataskaitos:

1. Skaitmeninių mokymo(si) priemonių naudojimas ir  informacinių technologijų plėtra ugdymo procese

 

               Panaudojant projekto „Kokybės krepšelis“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 lėšas buvo įsigytos skaitmeninių mokymo(si) priemonių „EMA “ licencijos mokiniams ir mokytojams (už 2264,00 eurų), įrengta interaktyvi klasė (įsigytas 31 kompiuteris, interaktyvus ekranas, kompiuterių įkrovimo spinta). Skaitmeninių priemonių naudojimas ugdymo procese mokiniams yra  naudingas, nes tai skatina jų  mokymosi motyvaciją, padeda mokiniams įtvirtinti žinias ir gebėjimus.

          Įdiegta Microsoft Office 365 platforma. Plėtojamas šios platformos naudojimas ugdymo (si) procesui, mokyklos bendruomenės narių komunikacijai. Tai padeda užtikrinti ugdymo kokybę, mokiniams įsitraukti į aktyvų mokymąsi ir pasiekti geresnių mokymosi rezultatų.

        Su veikla susiję straipsniai: