6Paskutinę šių mokslo metų savaitę 7-8 klasių mokiniai per biologijos ir technologijų pamokas vykdė integruotą projektinę veiklą ,,Naujas senų daiktų gyvenimas tausoja gamtą“. Mokiniai su biologijos mokytoja kalbėjo, kaip visiems gera gyventi tik sveikoje ir švarioje aplinkoje (kai švarus oras, švarus gruntinis vanduo, švari dirva, sveiki augalai ir gyvūnai). Nagrinėdami statistinius duomenis sužinojo ir patys paskaičiavo, kiek vidutiniškai per metus išmeta šiukšlių viena šeima, kiek šiukšlių per metus išmeta visa klasė ir visi mokyklos bendruomenės nariai.

Mokiniai aiškinosi, kokia dalis šiukšlių patenka į sąvartyną, kiek sudeginama, panaudojamos pakartotinai, o kokia dalis teršia mūsų aplinką. Sužinojo, kad neatsakingas vartojimas yra žalingas tiek ekonomikai, tiek gamtai bei pačiam žmogui. O vidutiniškai vienam mūsų šalies gyventojui per metus tenka maždaug 450 kg atliekų. Beveik visi gamtos ištekliai, kuriuos turime šiandien, nyksta. Todėl turime vartoti atsakingai, pasitelkiant žiedinės ekonomikos principus ilginti daiktų vartojimą, juos perdirbti ar perleisti kitiems. Su technologijų mokytojais mokiniai aptarė įvairius būdus, kaip prikelti nebereikalingus daiktus antram gyvenimui. Visi suprato, kad gamindami naujus daiktus iš senų, naudojame ribotus gamtos išteklius, o juos išmesdami teršiame aplinką. Tačiau naujai sukurti daiktai daliai mūsų bendruomenės narių gali būti labai naudingi ir suteikti daug džiaugsmo. Mokiniai sukūrė daug gražių daiktų, kuriuos naudos patys arba padovanos savo artimiesiems.