1Palengvinus karantino sąlygas, septintokai teorines ekologijos žinias įtvirtino savo artimoje gamtinėje aplinkoje. Mokytoja filmuodama ir tiesiogiai transliuodama, mokinius supažindino su augalų ir gyvūnų įvairove, jų vaidmeniu ekosistemoje. Po to mokiniai atliko stebėjimus išėję į savo namų kiemą, parką, mišką, pievą, paupį.

Gamtoje jie ieškojo ir fiksavo fotografijose gyvosios gamtos ekologinius lygmenis atitinkančius objektus: individus - konkrečios rūšies atstovus; populiacijas – tos pačios rūšies individų grupes tam tikroje teritorijoje; bendrijas – skirtingų rūšių populiacijas tam tikroje aplinkoje; ekosistemas – tam tikro ploto bendrijų ir negyvosios aplinkos visumą. Surastus organizmus mokėsi priskirti mitybos lygmenims (gamintojams, vartotojams, skaidytojams).

 

         Biologijos mokytoja R. Vaišvilienė