1  Vasario 19 d. mokykloje vyko mokyklų lyderystės iniciatyvų renginys lyderystės forumas „Mokymas (-is), grįstas tyrimais ir atradimais“. Forumą organizavo Eugenija Pagirėnienė, mokyklos pavaduotoja ugdymui, Rita Goleckienė, pradinių klasių mokytoja ekspertė, Vida Petrauskienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė, Saulė Sitavičienė, Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos metodininkė. Forume dalyvavo ir pranešimus skaitė pradinių klasių mokytojos iš Raseinių, Kauno, Telšių, Marijampolės rajonų mokyklų. Mokytojams buvo pristatytas projekto „Lyderių laikas 3“ Raseinių savivaldybės pokyčio projektas. Pagrindinį pranešimą „Aktyvus(is) mokymas: kas, kaip ir kodėl?“ skaitė dr. Rasa Nedzinskaitė-Mačiūnienė. Forumo dalyviai išgirdo daug įvairių mokytojų patirčių apie patyrimais ir atradimais grįstą mokymą(-si). Raktiniai forumo žodžiai buvo tokie: stebėk, tyrinėk, atrask, patirk, jausk, pritaikyk, kolegialus ryšys.

         Mokytoja Rita Goleckienė