bebras-pv16-tojo tarptautinio moksleivių informatikos ir informatinio mąstymo konkurso „BEBRAS“ I – asis etapas mokykloje vyko 2019 m. lapkričio 4-15 d. Jame dalyvavo 39 mūsų mokyklos 5 - 10 klasių mokiniai.

Konkurso tikslas – atskleisti mokiniams informatikos mokslo grožį, ugdyti mokinių kūrybiškumą, informacinę kultūrą, algoritminę ir kompiuterinę mąstyseną.

Mokiniams reikėjo užsiregistruoti, gauti patvirtinimus ir atlikti testą Bebro varžybų lauke (lt.bebras.lt). Testų klausimai ir užduotys apima visas informatikos sritis ir integruoti su kitais mokslais (parodo dermę su kitais mokslais) ir skirstomi pagal amžiaus grupes.

 

Džiaugiuosi, kad pasiryžo konkurse savo gebėjimus išbandyti penktokai. Testą sprendė 14 mūsų mokyklos penktokų.

Raseinių r. savivaldybėje į geriausiai atlikusių testo užduotis mokinių dešimtuką 5 kl. mokinių grupėje pateko Kajetonas, 5b kl. – 1 vieta, Titas, 5c kl. – 7 vieta.; 6 kl. mokinių grupėje – Pijus, 6c kl. – 4 vieta; 7 kl. mokinių grupėje – Emilija, 7a kl. – 2 vieta, Gabija Kvietkutė, 7a kl. – 4 vieta, Kajus, 7c kl. – 7 vieta.; 10 kl. mokinių grupėje – Armandas, 10b kl. – 5 vieta.

Dėkoju ir sveikinu visus konkurse dalyvavusius mokinius, jie apdovanoti padėkomis.

     Informatikos mokytoja J. Varpučinskienė