1 Lapkričio 18–22 d. mokykloje organizuojama Nacionalinė karjeros savaitė. 1a klasės mokiniai aktyviai dalyvauja. Lapkričio 19 dieną vyko į Raseinių priešgaisrinę gelbėjimo tarnybą. Susipažino su ugniagesio profesija. Domėjosi, kokiomis savybėmis turi pasižymėti ugniagesys. Dalyvavo edukacinėje veikloje „Ugnis – draugas ar priešas?" 1 minutė – laiko tarpas nuo suskambėjusios sirenos iki akimirkos, kai ugniagesių automobiliai, su įjungtomis sirenomis, išvažiuoja iš garažo. Kiekviena uždelsta sekundė gali kainuoti žmonių gyvybę, ir visi puikiai supranta, kad delsti negalima. Ugniagesys turi apsirengti specialiais rūbais per 46 sekundes.
          Mokiniai sužinojo, kokia naudojasi ugniagesiai gaisro gesinimo įranga (specialiomis kopėčiomis, laužtuvais, kastuvais, gesintuvais, metalo pjaustymo įranga ir kt.) gelbėdami žmones nelaimių (potvynio, autoavarijos ir kt.) atvejais. Gelbėtojai dėvi specialius drabužius, apsaugines priemones (kai kurias galėjo paimti į rankas ir net išbandyti). Gal kas pasirinks ugniagesio profesiją? Kas žino?
         Pradinių klasių mokytoja metodininkė Ramutė Mockuvienė