1Kovo 8 d. Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos Paupio daugiafunkciame centre vyko Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas. Minėjimą pradėjome sugiedodami Lietuvos valstybinį himną. Sugiedoję himną, išklausėme Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotojo ugdymui Vytauto Dargvainio, Paupio kaimų bendruomenės Zinos Juškienės šventinius sveikinimus, o mokinys Dovydas papasakojo, kas yra Kovo 11-oji. Vaikai, parengti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogės Aurelijos Milčienės, mokytojos Odetos Beinoriūtės – Jekmohan ir specialistės kultūrai Gerdos Lapinskaitės, savo išmoktus eilėraščius ir daineles skyrė Tėvynei. Pasibaigus meninei minėjimo daliai, visi, ir suaugę, ir maži, kibome į praktines užduotis: piešėme tautinius simbolius, sprendėme žodžių išbraukymo kryžiažodį, skirtą Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai. Buvo gera matyti, kaip vaikai atliko įvairias kūrybines užduotis, deklamavo eilėraščius. Tvirtai tikiu, kad jie užaugs savo šalį mylinčiais piliečiais.

Gerda Lapinskaitė, Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinės mokyklos Paupio daugiafunkcio centro specialistė kultūrai