Nuo 2013 m.  vasario 1 d. mokyklos pagrindinėse patalpose (Vilniaus g. 11) pradėjo veikti pailgintos dienos grupė.

Į grupę mokiniai priimami tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikus raštišką prašymą mokyklos direktoriui. Direktoriaus įsakymu patvirtinta komisija atrenka mokinius į grupę pagal Tvarkos apraše numatytus kriterijus.  Jeigu mokinys yra įrašomas į pailgintos dienos grupės sąrašą, tada  mokyklos direktorius sudaro sutartį su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais). Tik po to mokinys gali pradėti lankyti pailgintą dienos grupę. Grupės ugdomoji veikla orientuota į mokinių saviraiškos poreikių tenkinimą, meninę, pažintinę, kultūrinę ir sportinę veiklą.

Mokytojos D. Kosienė, R. Goleckienė ir O. Bielskienė paruošė  įdomią pailgintos dienos grupės programą ir mokinių lauks nurodytu laiku.

Pailgintos dienos grupės darbo laikas (Vilniaus g. 11):

pirmadienį  nuo 11.50 iki 17.00 val.;

antradienį nuo 12.50 iki 17.00 val.;

trečiadienį nuo 12.50 iki 17.00 val.;

ketvirtadienį nuo 11.50 iki 16.50 val.;

penktadienį nuo 11.50 iki 15.50 val.