Reglamentuojantys aktai:

pdfAsmens duomenų tvarkymo taisyklės

docAsmens duomenų tvarkymo taisyklių priedai

pdfMokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės

docDarbuotojų asmens duomenų saugojimo politika

docSutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo darbuotojams

pdfSutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo tėvams (globėjams)