1

 

Mūsų istorija turtinga svarbiomis, pasididžiavimo vertomis ir minėtinomis datomis. Viena iš jų yra Vasario 16-oji, labai reikšminga kiekvienam lietuviui, žinančiam ir gerbiančiam savo šalies praeitį. Lietuvos valstybės atkūrimo dieną visi mokyklos mokiniai, šventiškai pasipuošę ženkliukais, šalikėliais, papuošalais, simbolizuojančiais Lietuvos trispalvę, išėję į koridorius sugiedojo Tautišką giesmę. Grįžę į kabinetus prisiminė tos dienos svarbą, istorinius faktus, skyrė gražiausius žodžius Lietuvai. Per penktą ir šeštą pamokas vyko mokinių kūrybinės dirbtuvės: buvo kuriami meniški darbeliai, skirti tai dienai paminėti.

Pertraukų metu skambėjo dainos Tėvynei, mokyklos bendruomenė domėjosi dokumentine medžiaga, kuri buvo demonstruojama bibliotekoje bei mokyklos TV, taip pat stenduose esančia medžiaga apie partizanus. Šiandien mūsų mokyklos mokiniai kūrybingai suderino pažinimą, išradingą pramogavimą, širdimi pajautė tautos dvasines vertybes.