1Audimas – viena seniausių lietuvių liaudies meno šakų. Modernėjant visuomenei etnokultūra nustumiama įvairių technologijų. Dažnai tampame vartotojais, o ne kūrėjais. Jaunoji karta atitolsta nuo liaudies kultūros ištakų. Pamirštami mūsų senolių darbai. Ši veikla leis prisiliesti prie šimtmečiais sukauptų liaudies meno vertybių. Nuo rugsėjo mėnesio 2-4 klasių mokiniai, pasirinkę naujo būrelio veiklą, liko neabejingi seniausiam amatui. Tai veikla, reikalaujanti kantrybės ir kruopštumo. Paklausti, kodėl pasirinko šį būrelį, keli vaikai atsakė, kad jų promočiutės, močiutės irgi audė ir audžia. Tad šis darbas, stebint senąją kartą, paskatino vaikus išmokti austi. Dirbame su keturiomis staklelėmis (rėmeliais). Jau gruodžio mėnesį, prieš žiemos atostogas, kiekvienas galėjo didžiuotis savo nuausta juostele.

Pradinių klasių mokytoja metodininkė Vilma Miklienė