1Nušurmuliavus mokyklos jubiliejinio gimtadienio šventei, kitą rytą pamokas pradėjome tylūs ir susikaupę. Mūsų mokyklos ir Paupio daugiafunkcio centro languose supleveno atminimo žvakių liepsnelės. Jos bylojo apie mūsų dalyvavimą visą Lietuvą apimančioje pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“, skirtoje 1991 m. sausio 13-ąją žuvusiųjų už Lietuvos laisvę atminimui pagerbti. Vėliau mokyklos aktų salėje vyko istorinė pamoka „Nepalūžę kovose“. Jos metu prisiminėme tragiškus sausio 13-osios įvykius ir jų prasmę, pagerbėme žuvusiuosius tylos minute.

Istorijos mokytoja Judita Kazlauskaitė