1Žvarbią pavakarę, po darbų, 1a klasės mokinių tėveliai, kai kurių ir močiutės, broliai, sesės skubėjo į vakaronę ,,Laukiam švenčių“. Pirmokai skambiai dainavo, deklamavo, grojo dūdelėmis, kvietė į ratelius visus atvykusius. Visa tai išgirdęs, atskubėjo ir Kalėdų Senelis su dovanomis! Jis kantriai išklausė kiekvieno pirmoko, o paskui su visais kartu žaidė linksmus žaidimus. Atsisveikindami pirmokėliai prižadėjo Kalėdų Seneliui gerus darbus daryti ne tik šventiniu laikotarpiu, bet ir visus metus.

Mokytoja Rita Goleckienė