1Lapkričio 14 dieną kelios 8 a klasės mokinės kartu su muzikos mokytoja ir kitais Raseinių rajono ugdymo įstaigų mokiniais vyko į Tauragę. Pirmiausia visi apsilankė Tauragės moksleivių kūrybos centre. Susipažino su centro direktore ir kolektyvu, centro veikla, kelionėmis ir ateities planais. Pasisėmė naujų idėjų apie dekoracijas, renginius, būrelių veiklas (dizainą, teatrą, gitarą ir kitas muzikos bei meno studijas). Daug įspūdžių patyrė Tauragės krašto istorijos muziejuje, kuriame dalyviai susipažino su lietuvių tremtinių buitimi, kalėjimu, partizanavimu, turėjo galimybę pabūti tikroviškai atkurtame bunkeryje, tardymo karceryje, kameroje.

Tauragės kultūros rūmuose mūsų kraštiečiai dalyvavo muzikos pamokoje, kurią vedė Martynas Levickis. Pamoka buvo šiuolaikiška, vedama jaunimui suprantama kalba apie muzikos epochas ir jų ypatumus. Ši pamoka buvo ne tik naudinga, bet ir įdomi, todėl ilgai išliks ir mokinių, ir mokytojų atmintyje. Ačiū už galimybę apsilankyti Tauragės krašte.

          Muzikos mokytoja Evelina Budrienė