foto1Rugsėjo 26 d., kaip ir kasmet, buvo minima Europos kalbų diena, siekiant skatinti kalbų mokymosi įvairovę, išugdyti pagarbą visoms Europos, jos regionų ir tautinių mažumų kalboms. Mokiniai kūrybiškai paruošė „marškinėlius“, kuriuose išreiškė laisvalaikio veiklas skirtingomis Europos kalbomis, jais papuošė mokyklos antro aukšto fojė bei biblioteką. Pamokų metu, dalyvaudami viktorinoje, mokiniai pasitikrino užsienio kalbų žinias bei diskutavo, kaip jaučiasi patys daugiakultūriame ir daugiakalbiame pasaulyje. Minėdami Europos kalbų dieną, mokiniai suprato, kad daugiakalbystė yra viena iš didžiausių Europos vertybių ir kaip svarbu yra tobulinti užsienio kalbų mokėjimą.