2   Gegužės 31 dieną 6, 7 klasių mokiniai, dalyvaujantys neformaliojo švietimo užsiėmimų ,,Jaunieji tyrėjai“ veikloje, vyko į Padubysį, kur atliko kompleksinį Dubysos slėnio tyrimą ir nustatė slėnio dalis, įvertino krantų kaitą, augalijos indėlį valant vandenį. Profesionali gidė Laimutė Pečkaitienė vedė integruotą (biologijos, etnokultūros, gamtosaugos) pamoką ,,Griežlė kviečia į Padubysio pievas“. ,,Jaunieji tyrėjai“ pagilino ir įtvirtino žinias, gautas pamokų metu, žaidė judriuosius žaidimus, gėrėjosi gimtojo rajono gamta.

         Geografijos mokytoja metodininkė Vijoleta Sabaliauskienė