2  Mūsų mokyklos 8-10 klasių merginų vokalinis ansamblis (vadovė – muzikos vyresnioji mokytoja Evelina Budrienė) ir jaunių tautinių šokių grupė (vadovas - mokytojas metodininkas Rimantas Turčinskas) balandžio 19 dieną dalyvavo Šiluvos gimnazijoje įvykusiame rajono bendrojo ugdymo mokyklų bei neformaliojo ugdymo įstaigų mokinių tautinės dainos ir šokio festivalyje ,,Esu Tau, Tėvyne“. Festivalio tikslas buvo puoselėti ir populiarinti rajono ugdymo įstaigų mokinių tautinio žanro dainavimo, muzikavimo ir šokio tradicijas, kelti atlikimo meninį lygį, skatinti meno kolektyvų kūrybinį bendradarbiavimą ir tarpusavio bendrystę. Tikiu, kad festivalio metu patirti išgyvenimai palietė kiekvieno dalyvio širdį, o Tėvynei padovanotos dainos ir šokiai – įrodymas, kad mums svarbi Lietuvos praeitis ir ateitis.

          Mokytoja Evelina Budrienė