doc1_Pradinio ugdymo mokytojo eksperto

doc2_Pradinio ugdymo mokytojo metodininko

doc3_Lietuvių kalbos mokytojo eksperto

doc4_Matematikos mokytojo metodininko

doc5_Lietuvių kalbos mokytojo metodininko

doc6_Rusų kalbos mokytojo metodininko

doc7_Anglų kalbos mokytojo metodininko

doc8_Anglų kalbos vyresniojo mokytojo

doc9_Vokiečių kalbos mokytojo metodininko

doc10_Vokiečių kalbos vyresniojo mokytojo

doc11_Informacinių technologijų mokytojo metodininko

doc12_Fizikos mokytojo metodininko

doc13_Gamtos ir žmogaus mokytojo metodininko

doc14_Chemijos mokytojo metodininko

doc15_Geografijos mokytojo metodininko

doc16_Biologijos mokytojo metodininko

doc17_Istorijos mokytojo metodininko

doc18_Istorijos mokytojo eksperto

doc19_Pilietiškumo pagrindų mokytojo eksperto

doc20_Muzikos vyresniojo mokytojo

doc21_Technologijų mokytojo metodininko

doc22_Žmogaus saugos mokytojo metodininko

doc23_Ekonomikos ir verslumo mokytojo metodininko

doc24_Etikos mokytojo metodininko

doc25_Tikybos mokytojo metodininko

doc26_Kūno kultūros mokytojo metodininko

doc27_Dailės mokytojo metodininko

doc28_Šokio mokytojo metodininko

doc29_Neatestuoto neformalaus švietimo mokytojo

doc30_Muzikos mokytojo metodininko

doc31_Pradinio ugdymo mokytojo

doc32_Tikybos vyresniojo mokytojo

doc33_Neformalaus švietimo vyresniojo mokytojo

doc34_Lietuvių kalbos vyresniojo mokytojo

doc35_Matematikos vyresniojo mokytojo

doc36_Istorijos vyresniojo mokytojo

doc37_Rusų kalbos vyresniojo mokytojo

doc38_Vokiečių kalbos mokytojo

doc39_Fizinio ugdymo mokytojo metodininko

doc40_Pilietiškumo pagrindų vyresniojo mokytojo

doc41_Neformalaus švietimo mokytojo metodininko

 

docBibliotekininko pareigybė

docDarbininko pareigybė

docDirektoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybė

docDuomenų bazių administratoriaus pareigybė

docInžinieriaus-programuotojo pareigybė

docKiemsargio pareigybė

docLaboranto pareigybė

docLogopedo, spec. pedagogo pareigybė

docMokytojo padėjėjo pareigybė

docPailgintos darbo dienos auklėtojo pareigybė

docPsichologo pareigybė

docRaštvedžio, sekretoriaus pareigybė

docRūbininko pareigybė

docSocialinio pedagogo pareigybė

docŪkvedžio pareigybė

docVairuotojo pareigybė

docValytojo pareigybė